Apie Coface

Finansiniai rodikliai

„Coface“ 2015 m. rezultatai: grynasis pelnas 126 mln. Eurų, siūlomi dividendai 0,48 euro akcijai (5)

 
 
 • Apyvarta, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal esamas keitimo normas, augo 3,4 % (+1,2 %, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą)
 • Nuostolingumo rodiklis, atėmus perdraudimą, per pastaruosius šešis mėnesius stabilizavosi; kombinuotasis rodiklis siekė 83,1 %
 • Grynasis pelnas (grupės dalis): 126 mln. eurų 2015 m., 28 mln. eurų 4 ketvirtį
 • Vienai akcijai ir toliau tenka 0,80 euro grynojo pelno; paskirstymo rodiklis5 siekia 60 % grynojo pelno
 • Nuo šiandien generalinio direktoriaus pareigas pradeda eiti Xavier Durand
 
Jeigu nenurodyta kitaip, pokyčiai nurodomi lyginant su 2014 m. gruodžio 31 d. rezultatais
Paskelbti 2014 m. rezultatai buvo patikslinti, atsižvelgus į IFRIC 21 poveikį
Pagal IFRIC 21 patikslinti 2014 m. rezultatai yra lygiareikšmiai paskelbtiesiems 2014 metais.
 
 
Pasibaigus 2015-iesiems, metams, kuriuos paženklino pasaulinės ekonominės aplinkos blogėjimas, „Coface“ užfiksavo nedidelį grynojo pelno (grupės dalies) padidėjimą – 126 mln. eurų (lyginant su 125 mln. eurų 2014-aisiais). Metų apyvarta, palaikoma besiformuojančių rinkų, augo 3,4 % (+1,2 %, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą). Grupės nuostolingumo rodiklis, atėmus perdraudimą, per pastaruosius šešis mėnesius stabilizavosi ir siekia 52,5 %. „Coface“ yra pasirengusi „Mokumas II“ direktyvai, kuri įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Kapitalo, kuris reikalingas apdraustoms rizikoms padengti, rodiklis siekia 147 %7 ir atitinka „Coface“ prisiimtas rizikas bei dividendų išmokų politiką, pagal kurią dividendams skiriama 60 % grynojo pelno.
 
Remdamasi grynojo pelno, tenkančio akcijai, rodikliu, kuris stabiliai siekia 0,80 euro, grupė siūlys išmokėti 0,48 euro dividendus5 akcijai.

Pagrindiniai skaičiai 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis
 
„COFACE SA“ direktorių valdyba 2016 m. vasario 9 d. vykusiame posėdyje apsvarstė 2015 finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Ataskaitas patikrino audito komitetas; neaudituotos finansinės ataskaitos yra tvirtinamos.
 
1 lentele
     
 
 

 Apyvarta

2015 m. „Coface“ konsoliduotoji apyvarta sudarė 1 489,5 mln. eurų ir padidėjo 3,4 %, palyginti su 2014 m. (+1,2 %, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą). Šį padidėjimą lėmė grupės įgyvendinta strategija, pagrįsta produktų inovacijomis, platinimu įvairiais kanalais ir pardavimo procesų bei pardavimo monitoringo stiprinimu.
 
Naujų sutarčių sudaryta mažiau, palyginti su praėjusiais metais, kai buvo pasirašyta stambių sutarčių. Klientų išlaikymas buvo geras ir sudarė 88,2 %.
 
Dėl konkurencinės aplinkos ir puikaus sutarčių pelningumo brandžiose rinkose 2015 metais buvo juntamas spaudimas mažinti kainas. Vis dėlto jis išliko kontroliuojamas: kainų poveikis sutartims, palyginti su 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, buvo stabilus ir sudarė -2,4 %.
 
apyvarta 2 lentele
 
Grupės apyvartos augimą palaikė besiformuojančios rinkos. Jungtinėse Valstijose mažesnius rodiklius galima paaiškinti šalies atstovybių tinklo reorganizacija. Brandžios rinkose, kur sutarčių pelningumas didesnis, konkurencija išliko stipri ir darė spaudimą kainoms. 
 

Rezultatai

 
 • Kombinuotasis rodiklis
Nuostolingumo rodiklis, atėmus perdraudimą, per pastarąjį pusmetį sumažinus riziką dėl nestabiliausių įmonių ir sektorių, stabilizavosi ir sudarė 52,5 %. Šiuo laikotarpiu „Coface“ mažino draudimo sutartimis dengiamas rizikos sumas, ypač besiformuojančiose rinkose, ir šios politikos poveikis, atsižvelgiant į mokėjimų elgseną, duoda vis geresnių rezultatų.
 
Vidinės išlaidos ir toliau išliko kontroliuojamos. Išskyrus išimtinius atvejus3, jos sumažėjo 1,8 %, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą valiutų kursą (-0,5 %, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą valiutų kursą), tai yra gerokai mažiau negu augo įmokos – 2,0 % (+4,7 %, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą valiutų kursą). Platinimo sąnaudos 2015-aisiais augo greičiau negu išmokos; tai ypač lėmė stipresnis apyvartos augimas tuose regionuose, kur sutartys sudaromos per brokerius ir partnerius. Sąnaudų rodiklis, atėmus perdraudimą, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 30,5 % arba 29,5 %, atmetus valiutų keitimo kurso poveikį ir išimtinius išlaidų straipsnius, ir, palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d., padidėjo 0,2 procentinio punkto.
 
2015 m. gruodžio 31 d. kombinuotasis rodiklis buvo lygus 83,1 %. Šis 3,4 procentinių punktų pakilimas, palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, atspindi makroekonominės aplinkos prastėjimą praėjusiais metais.
 
 • Finansinės veiklos pajamos
Diversifikavus finansų portfelį (tai iliustruoja investicijos į nekotiruojamus Europos nekilnojamojo turto fondus), finansinės veiklos pajamos4 2015 m. gruodžio 31 d. pasiekė 53,1 mln. eurų (iš jų 4,5 mln. eurų sudarė kapitalo prieaugio eksternalizavimas); tuo tarpu 2014-aisiais finansinės veiklos pajamos sudarė 42,8 mln. eurų (iš jų 8,4 mln. eurų – kapitalo prieaugio eksternalizavimas). 
 • Veiklos rezultatas ir grynasis pelnas
Neįtraukiant patikslintų straipsnių, veiklos rezultatas2 sudarė 194,1 mln. eurų, o grynasis pelnas (grupės dalis)2 – 140,9 mln. eurų.
 
Atsižvelgiant į tai, kad vienai akcijai teko 0,80 euro grynojo pelno, už 2015-uosius bus siūloma išmokėti 0,48 euro dividendus5 akcijai, tiek pat, kaip ir 2014-ais metais.
 

Finansinis tvirtumas – „Mokumas II“

 
2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, IFRS kapitalas (grupės dalis) sudarė 1 760,9 mln. eurų. Kapitalo pokytį daugiausia lėmė teigiamas rezultatas, iš grynųjų pajamų (126,2 mln. eurų) paskirsčius 75,5 mln. eurų akcininkams ir sumažinus parduoti paruoštų finansinių aktyvų perkainojimo rezervus.
 
„Coface“ yra pasiruošusi naujajai direktyvai „Mokumas II“, kuri įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Šiame kontekste įmonė planuoja užbaigti kapitalo valdymo priemones ir steigti kapitalo liniją nenumatytiems atvejams, kad apsaugotų mokumo pajėgumus blogiausio scenarijaus atveju6.
 
Reikalingo kapitalo ir draudimo bei faktoringo rizikos santykis, apskaičiuotas pagal standartinę formulę, sudaro 147 %7 ir atitinka grupės prisiimtą riziką bei dividendų išmokėjimo politiką, pagal kurią 60 % grynųjų pajamų skiriama dividendams, beje, ir vėl pasiūlytiems išmokėti šiais metais.
 
Reitingų agentūros „Fitch“ ir „Moody’s“ 2015 m. rugsėjo 17 d. ir spalio 13 d. iš naujo patvirtino grupės reitingus (IFS) atitinkamai AA- ir A2 (stabili perspektyva).
 

Valstybės garantijų veiklos perleidimas

 
„Bpifrance“ ruošiasi valstybės garantijų veiklos perleidimui, kurią „Coface“ šiuo metu vykdo Prancūzijos Respublikos vardu. Perleidimas įvyks pakeitus taikytiną įstatymų ir priežiūros sistemą8, kuri įsigalios priėmus atitinkamą nutarimą. Iki perleidimo įsigaliojimo, kurio data kol kas nežinoma, „Coface“ ir toliau gaus atlygį iš Prancūzijos Respublikos.
 

Perspektyvos

 
Dabartinė makroekonominė aplinka reikalauja daug dėmesio (silpnas augimas išsivysčiusios ekonomikos šalyse, didesnė rizika besiformuojančiose rinkose, finansų rinkų nestabilumas), todėl nenumatoma, kad 2016-aisiais padėtis smarkiai keistųsi. Jeigu pasaulyje nepasijus reikšmingas atsigavimas ir atsižvelgiant į valstybės garantijų valdymo veiklos perleidimą, augimo ir pelningumo rodikliai (vidutinio materialaus nuosavo kapitalo grąža arba RoATE), kuriuos „Coface“ nusistatė prieš dvejus metus 2016-ųjų pabaigoje pasibaigsiančiam laikotarpiui, nebus pasiekti. Vis dėlto įmonės verslo modelis, jos finansinis tvirtumas ir maždaug 60 % dividendų išmokų dalis lieka nepaveikti.
 
Kaip buvo skelbta 2016 m. sausio 15 d., Xavier Durand perima „Coface“ vairą iš Jean-Marc Pillu. Nuo šiandien jis pradeda eiti generalinio direktoriaus pareigas. 52-ų metų Xavier Durand, kuris yra baigęs Polytechnique, didžiąją dalį savo karjeros dirbo „GE Capital“. Per pastaruosius 25 metus jis kaupė reguliuojamų finansų paslaugų bendrosios vadybos patirtį eidamas aukšto rango vadovaujamas pareigas daugiau negu 30 šalių.
 
Komentuodamas paskyrimą į naujas pareigas, „Coface“ generalinis direktorius Xavier Durand pareiškė:
 
Didžiuojuosi, vadovaudamas šiai puikiai įmonei – „Coface“ yra visame pasaulyje pripažintas vardas, visa grupė yra sukaupusi nuodugnią savo srities kompetenciją.
Didžiausią dėmesį skirsiu šioms sritims:
 • Rizika: nuo 2014-ųjų iki 2015-ųjų koregavome savo prisiimamas rizikas; ir toliau, kol bus reikalinga, vykdysime šią veiklą. Jos poveikis turėtų pasimatyti ilgainiui. 
 • Sąnaudos: nagrinėsime ir vykdysime struktūrinius pokyčius, kurie reikalingi gerinant grupės veiklos našumą. 
 • Šiame kontekste mano misija taip pat bus ieškoti svertų ir priemonių grupės komercinei veiklai iš naujo suaktyvinti.
Po pradinio susipažinimo drauge su vadovų komanda apibrėšime veiksmus, kaip bus stiprinamas „Coface“ pelningas augimas ilguoju laikotarpiu. Šį darbą pradedu jau šiandien, ir pasinaudosiu galimybe informuoti jus apie pasiektą pažangą ketvirtiniuose pranešimuose.

 
 
PASTABA
 
1  Lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą. Paskelbti 2014 m. rezultatai buvo patikslinti, atsižvelgiant į IFRIC 21 poveikį. Pagal IFRIC 21 patikslinti 2014 m. rezultatai yra lygiareikšmiai paskelbtiesiems 2014 metais.
 
2 Veiklos pajamų skaičiavimas, išskyrus patikslintus straipsnius, pateiktas priede „Suderinimo lentelė“. Skaičiuojant grynąsias pajamas (grupės dalį), patikslintiems 2014 ir 2015 finansinių metų straipsniams taikytas standartizuotas mokesčio tarifas.
 
3 Vidinės pridėtinės išlaidos patikslintos, atmetus 3,2 mln. eurų išimtinį atidėjinį.
 
4 Investicinės veiklos pajamos, atėmus išlaidas, neįskaitant skolų sąnaudų.
 
5 Paskirstymą dar turi patvirtinti metinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. gegužės 19 d.
 
6 Pasirašius sutartį dėl šios kapitalo linijos nenumatytiems atvejams kūrimo.
 
7 Padengimo rodiklis, apskaičiuotas pagal „Mokumas II“ direktyvoje nurodytos standartinės formulės „Coface“ interpretaciją. Preliminarus skaičiavimas.
 
8 2015 m. gruodžio 29 d. finansų įstatymo Nr. 2015-1786 103 straipsnis
Viršus
 • Lithuanian
 • English