Apie Coface

Lyderė pasaulyje

,,COFACE” – VERSLO RIZIKOS EKSPERTĖ IR PASAULINĖ KREDITŲ DRAUDIMO LYDERĖ

VERSLO SĖKMĖS PAGRINDAS

  • Verslo rizikos vertinimas.
  • Apsauga nuo neįvykdytų įsipareigojimų.
  • Saugūs pardavimai visame pasaulyje.
  • Stabili finansinė padėtis.

Būdami rizikos vertinimo ekspertais, glaudžiai bendradarbiaujame su įmonėmis visuose vystymosi etapuose ir padedame priimti teisingus sprendimus kreditų priežiūros, draudimo apsaugos ir debitorinių įsiskolinimų klausimais.

 

 

MŪSŲ DARBAS GRINDŽIAMAS KETURIAIS PAGRINDINIAIS ASPEKTAIS

 

1- Verslo rizikos vertinimas.

,,Coface” - pasaulinė kreditų draudimo rinkos lyderė, pripažinta verslo rizikos valdymo srityje. Visame pasaulyje įmonėms teikiame sprendimus, apsaugančius nuo klientų finansinių įsipareigojimų nevykdymo vietinėse ir eksporto rinkose. Grupėje dirba 4400 žmonių, 98 pasaulio valstybėse tiesiogiai arba netiesiogiai užtikrinančių 40 000 sandorių su įmonėmis, veikiančiomis daugiau nei 200 šalių.

 

2- Apsauga nuo neįvykdytų įsipareigojimų.

80% visų įmonių susiduria su neapmokėtų sąskaitų problema, o negautos pardavimų lėšos yra viena iš 4 įmonių bankroto priežasčių. Mes dirbame tam, kad apsaugotumėm Jūsų verslą nuo neįvykdytų įsipareigojimų ir užtikrintumėm finansinį stabilumą. 

 

3- Saugūs pardavimai visame pasaulyje.

,,Coface” duomenų bazėje - informacija apie daugiau nei 43 milijonus įmonių iš Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos, pasiekiama bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje. Sumažinkite sandorių riziką!

 

4- Stabili finansinė padėtis.

„FITCH“ IR „MOODY'S“ agentūros suteikė ,,Coface” grupei atitinkamai AA- ir A2 finansinio stiprumo reitingus ir nustatė stabilią reitingo perspektyvą.

 

Reitingas atspindi:

  • gerą grupės padėtį pasauliniame kreditų draudimo sektoriuje;
  • dinamišką rizikos valdymą ir veiksmingas rizikos stebėjimo priemones;
  • gerą ekonominę kapitalizaciją ir prisiimtų įsipareigojimų pelningumą visu vertinimo laikotarpiu.

 

Toks įvertinimas yra pagrįstas stipria „Coface“ konkurencine padėtimi pasaulinėje kreditų draudimo rinkoje, bendrovės kapitalizacijos rodikliais ir finansiniu lankstumu, aktyvia ,,Coface” veikla rizikos valdymo srityje bei veiksmingomis verslo apsaugos priemonėmis. Pagrindinis ,,Coface” grupės akcininkas yra antra pagal dydį Prancūzijoje bankinių paslaugų grupė ,,Natixis”. Prancūzijoje „Coface“ valstybės vardu valdo valstybės garantijas dėl eksporto. „Coface SA“ akcijos kotiruojamos Paryžiaus vertybinių popierių biržoje.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

„Coface“ elgesio kodeksas

Sąžiningumas yra pagrindas, kuriuo paremta „Coface“ reputacija ir vystomi ilgalaikiai santykiai su mūsų klientais.

  

Mūsų elgesio kodekse išdėstyti principai, kuriuos turėtume taikyti kasdien, puoselėdami savo vertybes: dėmesys klientui, profesionalumas, bendradarbiavimas, drąsa ir atsakomybė. Jame nustatyti mūsų įsipareigojimai. Be to, šiu kodeksu kaip vadovu naudojasi mūsų darbuotojai.
 

„Coface“ visiškai netoleruoja korupcijos bet kokia forma. Mūsų įsipareigojimai šioje srityje yra apibendrinti kovos su kyšininkavimu kodekse.

Viršus
  • Lithuanian
  • English