lit-LI

Teisinis pranešimas

"Coface" teisinis pranešimas

Šią interneto svetainę publikuoja „Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur“ („Coface“), ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruotasis kapitalas sudaro 137 052 417,05 Eur; pagrindinės buveinės adresas: 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes; registracijos Nantero RCS (prekybos registre) numeris: B 552 069 791.
Interneto svetainės prieglobą teikia „Telehouse Int Corporation Europ Limited“, 137 bd Voltaire, 75011 Paris.
 
Bendrijos PVM mokėtojo kodas: FR54552069791
 
Telefonas: (+370~5) 2791727 El. pašto adresas giedre.maciuliene@coface.com
Pašto adresas: A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 6 aukštas LT-01109 Vilnius
 
Publikavimo vadovas: Xavier DURAND, generalinis direktorius
Interneto svetainės vadovė: Giedrė Mačiulienė, marketingo ir komunikacijos vadovė
 
„Coface“ kaip draudimo bendrovei įgaliojimus suteikia ir jos veiklą prižiūri Prancūzijos įstaiga Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris).
 
Jungdamiesi prie šios interneto svetainės ir naršydami joje, jūs sutinkate laikytis šio teisinio pranešimo nuostatų.
 
 

Interneto svetainės turinys ir informacijos prieinamumas:

Šioje interneto svetainėje teikiama informacija apie „Coface“ ir jos siūlomus produktus.
 
Ši informacija skirta naudoti griežtai informaciniais tikslais ir neturėtų būti traktuojama kaip turinti sutartinę vertę.
 
„Coface“ deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog interneto svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir aktuali, ir pasilieka teisę bet kuriuo metu neperspėjusi koreguoti turinį. Vis dėlto „Coface“ negali garantuoti, kad informacija bus išsami arba kad jos nepakeitė trečioji šalis (įsilaužimas, virusas).
 
„Coface“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio žalą, nuostolius arba išlaidas, patirtus dėl prieigos prie šios interneto svetainės arba joje esančios informacijos ir (arba) naudojimosi ja.
 
„Coface“ įsipareigoja dėti visas pastangas, kad teiktų ir palaikytų prieigą prie visų interneto svetainėje teikiamų paslaugų.
 
„Coface“ negali būti laikoma atsakinga, jeigu pasireiškia kurios nors iš toliau išvardytų aplinkybių:
 
  • laikinas kelių minučių trukmės prieigos nutrūkimas atnaujinant tam tikrus failus;
  • veikimo problema arba paslaugų teikimo laikinas nutrūkimas, kurio mes negalime kontroliuoti, o ypač nutrūkus elektros tiekimui arba telekomunikacijų paslaugų teikimui;  
  • laikinas paslaugų teikimo nutrūkimas, kai būtina atlikti vystymo arba techninės priežiūros darbus;
  • interneto tinklo triktis arba neveikimas, perduodant pranešimus arba dokumentus.

 Intelektinė nuosavybė 

Visi šios interneto svetainės komponentai (o ypač tekstas, iliustracijos, logotipai, nuotraukos ir kitas vizualinis turinys arba garsai) kartu su jų dizainu ir maketu yra „Coface“ nuosavybė.
 
„Coface“ suteikia leidimą jungtis prie šios interneto svetainės ir ja naudotis tik griežtai asmeniniais tikslais.
Draudžiama visa apimtimi arba iš dalies atgaminti, atvaizduoti, platinti šioje svetainėje pasirodančius elementus, daryti jų ištraukas bet kokiomis priemonėmis ar pasitelkiant bet kokius procesus, o taip pat bet kokiu būdu parduoti, perparduoti ar perduoti juos trečiajai šaliai, negavus išankstinio aiškaus „Coface“ leidimo. Šio draudimo nesilaikymas vertinamas kaip klastojimas, kuris gali užtraukti už klastojimą taikomą civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.
 
Kiti interneto svetainėje atgaminti išskirtiniai ženklai, o ypač įmonių pavadinimai, prekybiniai pavadinimai, prekės ženklai ir domenų pavadinimai yra „Coface“ arba trečiųjų šalių nuosavybė. Jų atgaminimas be autoriaus aiškaus leidimo gali užtraukti atsakomybę.

Duomenų apsauga

 
„Coface“ yra įsipareigojusi apsaugoti mūsų renkamus ir tvarkomus asmens duomenis ir griežta įvairių sričių politika, kontrolės priemonėmis bei priežiūros įstaigų reikalavimų laikymusi užtikrinti, kad duomenys būtų tinkamai saugomi ir naudojami, kaip aprašyta įmonės duomenų apsaugos pareiškime, kurį galite rasti asmens duomenų puslapyje.
 

slapukai

Jums lankantis šioje interneto svetainėje, naršyklėje gali būti automatiškai įdiegtas slapukas. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

Hiperteksto saitai

Šioje svetainėje pateikiama hiperteksto saitų į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines. „Coface“ negali būti laikoma atsakinga už rezultatus dėl naudojimosi minėtaisiais hiperteksto saitais. 
Hiperteksto saitai į „Coface“ interneto svetainę gali būti kuriami tik su išankstiniu „Coface“ sutikimu.

saugumas

Už visas priemones, būtinas apsaugoti savo duomenis ir (arba) programinę ir (arba) aparatinę įrangą nuo virusų, pavyzdžiui, naujausios antivirusinės programinės įrangos naudojimą, atsakote išimtinai jūs patys.
 
„Coface“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią galite patirti dėl virusų.
Viršus
  • Lithuanian
  • English