lit-LI
10/06/2023
Grupės naujienos

„Coface“ įsipareigoja mažinti savo anglies dioksido išmetimo rodiklį

How Coface shrinks its carbon footprint

„Coface“ nusistatė aiškius socialinės atsakomybės ir atsakomybės už aplinką (SA) tikslus, ypač susijusius su tiesioginėmis ir netiesioginėmis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis.

Pirmieji jų turi būti pasiekti jau 2025-aisiais.

 

 

 

Kaip „Coface“ ketina mažinti anglies dioksido išmetimo rodiklį?

„Coface“ SA įsipareigojimai yra svarbi įmonės vystymosi strategijos dalis. „Coface“ nori prisidėti ribojant pasaulinį atšilimą iki 1,5 °C palyginti su prieš industrializaciją buvusiu lygiu ir iki 2050 m. pasiekti nulinį anglies dioksido išmetimo rodiklį.

„Coface“ koreguoja savo verslo modelį: investuodama įmonė pamažėle pradeda atsižvelgti ir į savo klientų ir skolininkų (kurie yra jos klientų klientai) keliamą riziką aplinkai ir klimatui, o taip pat investicijų poveikį socialinei sričiai ir aplinkos apsaugai. Grupė jau pristatė iniciatyvą labiau remti aplinkos, socialinius ir valdymo (angl. ESG) vienos rizikos projektus (apsidraudimo produktai, kuriais apsaugoma nuo vidutinio ir ilgojo laikotarpio prekybos ir politinės rizikos).

2022 m., naudodamasi Prancūzijos ADEME agentūros parengta „Bilan Carbone ®“ metodika, „Coface“ atliko išsamų anglies dioksido išmetimo rodiklio vertinimą (remdamasi 2019 m. duomenimis). Šio audito tikslas buvo apskaičiuoti grupės verslo veikloje tiesiogiai ir netiesiogiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas (1, 2 ir 3 srityse) ir imtis šio klausimo sprendimo trijose pagrindinėse sferose:

  • investicijos (šaltinis: „Amundi“);
  • klientams per kreditų draudimą suteikiama finansinė pagalba (sumokamų draudimo išmokų suma);
  • operacijos (pirkimas, keleivinis transportas, energija ir ilgalaikis turtas).

Šiame procese buvo parengtas veiksmų planas, kaip bus mažinamos grupės ŠESD emisijos.

 

> Daugiau informacijos rasite: Coface pledges to shrink its carbon footprint

Susisiekti


Coface Baltics

A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas,
6 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
T: +370 5 2791727
F: +370 5 2791754
office-lithuania@coface.com

Viršus
  • Lithuanian
  • English