lit-LI
03/08/2023
Grupės naujienos, Produktų informacija

TIKSLESNIŲ PROGNOZIŲ LINK RIZIKOS VALDYMUI PASITELKIANT DUOMENŲ MOKSLĄ

Coface uses advanced Data Science technologies

 

Dirbtinis intelektas, mašinų mokymasis, prognozuojamoji analizė ir modeliavimas, gilusis mokymasis, vaizdų apdorojimas...

„Coface“ pasitelkia pažangias duomenų mokslo technologijas, siekdama veiksmingiau valdyti riziką ir teikti tikslesnes prognozes savo klientams.  

 

 

ĮVERČIAI: ĮMONIŲ NEMOKUMO PROGNOZAVIMAS SIEKIANT GERIAU VALDYTI PIRKĖJŲ KELIAMĄ RIZIKĄ

Veiksmingo rizikos valdymo esmė – rizikos numatymas. Kai kalbame apie įmonių finansinės būklės ir pirkėjų rizikos vertinimą (DRA – skolininkų rizikos vertinimas), įverčiai yra vienas pagrindinių rizikos valdymo komponentų. Štai todėl „Coface“ nuolat tobulina vidinį įverčių nustatymo modelį. Siekiama dar tiksliau numatyti įmonių įsipareigojimų nevykdymo tikimybę. Šioje sprendimų priėmimo priemonėje, kurią „Coface“ teikia savo klientams, pasitelkiama ir derinama „Coface“ duomenų mokslininkų ir aktuarų patirtis bei kompetencija.

Naudodamasi pažangiomis dirbtinio intelekto ir mašinų mokymosi technologijomis, „Coface“ automatizuoja dalį DRA įverčių nustatymo proceso, itin plačiai naudodamasi įmonių finansiniais duomenimis, kuriuos gauna iš savo 52 informacijos centrų visame pasaulyje ir kitų išorinių informacijos teikėjų. Siekdama optimizuoti įverčio prognozuojamąją galią, „Coface“ taip pat atsižvelgia į turimą istorinę informaciją apie mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą. 

Teikdama šią patobulintą įverčių nustatymo priemonę, „Coface“ savo klientams siūlo galimybę dar tiksliau ir veiksmingiau valdyti riziką, pasitelkiant:

 • tinkamesnius finansinius duomenis;
 • ištobulintą ir aktualią prognozuojamąją analizę;
 • modeliavimą, kuris gali būti pritaikytas pagal šalį, kurioje įsikūręs verslas;
 • geresnį kreditų rizikos vertinimą ir stipresnius komercinės rizikos vertinimo sprendimus;
 • nuostolių mažinimą per tikslesnį įmonių nemokumo prognozavimą.

Apdorota „Coface“ verslo informacija yra unikali nematerialiojo turto rūšis, kurio pridėtinė vertė vis didėja!

 

MAKROEKONOMINIS IR FINANSINIS MODELIAVIMAS: MAKROEKONOMINIŲ SUKRĖTIMŲ POVEIKIO ĮMONĖMS SIMULIACIJA IR NUMATYMAS

Ekonomikos, sveikatos priežiūros arba energetikos krizės... Kaip numatyti galimų makroekonominių sukrėtimų poveikį įmonių finansinei padėčiai?

Tai sudėtingas klausimas, į kurį „Coface“ pamėgino atsakyti sukurdama įmonių būsimų finansinių ataskaitų modeliavimo pagal įvairius scenarijus sprendimą. Pagrindinė idėja yra pažvelgti metus į priekį, užuot žvelgus, kas dedasi, užpakalinio vaizdo veidrodėlyje!

Šia sprendimų priėmimo priemone tenkinami du mūsų klientų poreikiai:

 • kuo anksčiau, nelaukiant, kol bus paskelbtos finansinės ataskaitos (6–9 mėnesiai pasibaigus finansiniams metams) rinkti ir analizuoti finansinę informaciją apie įmones;
 • turėti galimybę atlikti įmonių finansinės padėties prognozuojamąją analizę ir patikimai prognozuoti jų augimą.

Bendradarbiaudama su mūsų ekonomistaisrizikos vertintojais ir verslo informacijos specialistų komandomis, Duomenų laboratorija renka, kaupia ir analizuoja duomenis iš įvairių šaltinių („Coface“ ekonomistų prognozės, TVF duomenys, Prancūzijos banko duomenys, ministerijų ir kt. teikiama informacija) ir formuoja prognozes, kuriose numatoma, kokių finansinių ataskaitų tikėtis, bei modeliuoja galimų išorinių makroekonominių sukrėtimų poveikį.

Šie prognozuojamieji modeliai, kuriems priskiriamas irdidelės apimties balanso duomenų modeliavimas, remiantis mūsų turimais kreditų draudimo duomenų šaltiniais,suteikia galimybę mūsų klientams pasinaudoti:

 • pažangiu prognozuoti padedančiu įmonių įverčiu, kurį nustatant atsižvelgiama į numatomas finansines ataskaitas ir patikimesnį planuojamą įmonių augimą bei finansinę padėtį;
 • geriau informacija paremtus rizikos vertinimo sprendimus, padedančius veiksmingiau valdyti prognozuojamą riziką;
 • aktualia analize ir geresne paslaugų kokybe – visa tai padeda klientams plėtoti verslą sudėtingoje ir besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje, kurioje išoriniai sukrėtimai gali turėti rimtą poveikį įmonės ekonominei ir finansinei padėčiai.

Susisiekti


Coface Baltics

A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas,
6 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
T: +370 5 2791727
F: +370 5 2791754
office-lithuania@coface.com

Viršus
 • Lithuanian
 • English