Apie Coface

Iššūkis mums: Jūsų sėkmė

pierre-bevierre
 
 
„Pas mus, „Coface“, kiekvienam suteikiamas individualus palaikymas, pritaikytas to žmogaus asmenybei ir siekiams. Ilgalaikių pasitikėjimu grįstų santykių užmezgimas ir puoselėjimas, integracijos ir profesinio tobulėjimo skatinimas – tai ne tik mūsų prioritetai, bet ir įsipareigojimai.“
 
Pierre Bevierre, grupės žmogiškųjų išteklių direktorius
 
 
 
 

VIENAS SVARBIAUSIŲ ETAPŲ - INTEGRACIJA

Naujokams esame parengę specialią programą, per kurią suteikiama visa integracijai būtinai informacija, o darbuotojai vedami taku, kuriame gausu individualių susitikimų, imersinės patirties, mokymų ir neformalaus bendravimo akimirkų
 
 

nuolatinis mokymas

clic et academy
Skaitmeninių mokymų platformoje suteikiama prieiga prie įvairaus turinio, o grupės darbuotojai skatinami bendrauti ir dalytis patirtimi.
 
 
Siekdami nuolat ugdyti darbuotojų individualius gebėjimus ir taip puoselėti kolektyvinį meistriškumą, verslo akademijose deriname savarankiškam mokymuisi skirtus skaitmeninius modulius, grupinius internetinius seminarus ir tiesioginį bendravimą.
Šie kursai leidžia visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į einamas pareigas, greitai susipažinti su mūsų pagrindinės veiklos svarbiais aspektais ir sukaupta patirtimi.
 
 
Kadangi kasdien susiduriame su tokiais iššūkiais kaip komandų išklausymas, įkvėpimas ir vadovavimas joms, performulavimas nevaržant ir nenumušant drąsos, naujų darbo metodų pritaikymas vadovavime, yra parengta specialių programų, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas vadovavimo įgūdžių tobulinimui.
 
 
 

MENTORystė

Kaip sėkmingai surengti lemiamą susitikimą? Kaip stiprinti savo įtaką ir užtikrinti, kad bendravimas būtų paveikus? Į kurią pusę pakreipti savo karjerą?
Mentorystė gabiausiems specialistams naudinga tuo, kad žmonės per tam skirtus susitikimus gali pasitarti su patyrusiais vadovais ir pasinaudoti jų patirtimi.  
 
 

judumas

logo-move-&-grow
„Coface“ nėra standartinių karjeros kelių ir iš anksto surašytų karjeros raidos planų. Esame įsitikinę, kad susidūrimas su naujais iššūkiais yra geriausias būdas mokytis, todėl itin skatiname vidinį judumą. Siekiame visiems suteikti galimybę dalyvauti skirtingų funkcinių padalinių įgyvendinamuose projektuose, kurie peržengia darbuotojų pareigų nubrėžtas ribas.
 
„Coface“, kurios veikla neatsiejama nuo pasaulinės ekonomikos, suteikia daugybę tarptautinio judumo galimybių. Įmonė siūlo savanoriškas stažuotes užsienyje studentams arba jauniems absolventams, o pageidaujantiems įsipareigoti grupei ilgesnį laiką ir įrodžiusiems savo gebėjimus – galimybę dirbti užsienyje.
 
 

įtrauktis - mūsų korporacinės kultūros branduolys 

Apr---Singapore---Coface-Logo-Corridor-A-(3)
Įvertinus mūsų, kaip daugiatautės įmonės, profilį žmogiškojoje skalėje, įvairovė ir įtrauktis yra natūraliai susiklostę mūsų pamato elementai. Mes ne tik pasižymime kultūrine įvairove, kuri yra mūsų DNR dalis, bet ir turime daugialypių įsipareigojimų.
Siekdami užtikrinti lyčių lygybę darbo užmokesčių ir atsakomybės aspektu, įgyvendiname vidines programas.
Palaikome žmonių su negalia galimybes įsidarbinti.
Kovodami su visomis diskriminacijos formomis, įmonėje sukūrėme įvairovės ir įtraukties ambasadorių tinklą. Šie ambasadoriai gerina mūsų darbuotojų informuotumą ir sąmoningumą su minėtomis vertybėmis susijusiais klausimais.
2020 m., siekdami sudaryti geresnes sąlygas nepalankioje socialinėje padėtyje esantiems studentams siekti aukštojo mokslo, pasirašėme „L'autre Cercle“  LGBT+ įsipareigojimų chartiją, o taip pat susitarimą su Potter fondu.
Viršus
  • Lithuanian
  • English