lit-LI
16/06/2020
Šalių rizikos ir ekonomikos apžvalgos

Bankrotų augimą Europoje atideda pokyčiai teisiniame reguliavime

Business insolvencies in Europe: amendments to legal procedures temporarily postpone due dates

Siekdamos įveikti krizę daugelis Europos šalių laikinai pakeitė teisines bankrotų procedūras. COVID-19 pandemija sukėlė Europoje precedento neturinčių padarinių. Sutrikimai tiekimo grandinėje ir sumažėjusi paklausa daugelį įmonių privertė bent iš dalies sustabdyti gamybą, nes darbuotojai tiesiog fiziškai negali atvykti į darbą, o dėl judėjimo ribojimų mažėja ir vartojimas. Dėl sumenkusių pajamų krito bendrovių grynųjų pinigų srautai – tai pailgino mokėjimų uždelsimą ir, galiausiai, padidino įsipareigojimų neįvykdymo skaičių.

 

 

Siekdamos įveikti krizę daugelis Europos šalių laikinai pakeitė teisines bankrotų procedūras

Daugumoje Europos šalių apie mokėjimų įsipareigojimų neįvykdymą turi būti pranešta kompetentingai institucijai iki toje šalyje nustatyto termino, o priešingu atveju už pasekmes asmeniškai atsako pats įmonės vadovas. Vėliau priežiūros institucija inicijuoja bankroto bylą. Tačiau, siekdamos apsaugoti ekonomikos infrastruktūrą ir paskatinti atsigavimą, kai tik pandemija taps  kontroliuojama, dauguma Europos vyriausybių ėmėsi dviejų pagrindinių priemonių: remti įmonių pinigų srautus, pvz., socialinio draudimo įmokų atidėjimą (arba atšaukimą), arba suteikti valstybės garantijas bankų suteiktoms paskoloms ir laikinai taikyti kitokias teisines bankrotų bylų procedūras.

Vokietijos vyriausybė pasiūlė iki 2020 m. rugsėjo 30 d. sustabdyti vadovams taikomą prievolę inicijuoti bankroto procedūrą per tris savaites po to, kai buvo sužinota apie įmonės nemokumą arba apie didelius įsiskolinimus. Tokių priemonių taikymas gali būti pratęstas iki 2021 m. kovo 31 d., jei atitinkamą sprendimą priimtų šalies Teisingumo ministerija.

Ispanija nusprendė atsisakyti tokio reikalavimo iki gruodžio 31 d. (pradinis ketinimas buvo taikyti dviejų mėnesių laikotarpį po mokėjimų nutraukimo). Italijoje tik prokuratūra turi teisę pradėti bankroto procedūrą už akių iki birželio 30 d. Prancūzijoje iki rugpjūčio 24 d. bendrovės vadovai nebeprivalo inicijuoti bankroto bylų per 45 dienas nuo mokėjimų sustabdymo. Priešingu atveju jie bus laikomi atsakingi už vėlavimą pranešti apie įmonės nemokumą. Iki aukščiau minėtos datos mokėjimų sustabdymo buvimas arba nebuvimas bus vertinami atsižvelgiant į bendrovės padėtį, užfiksuotą š. m. kovo 12 d. Jungtinėje Karalystėje gegužės 20 d. pateiktas įstatymo projektas numato, kad  kreditoriai negali iškelti įmonei bankroto bylos dėl įsipareigojimų nevykdymo.

Nors aukščiau išvardintomis priemonėmis siekiama atidėti bankrotų skaičiaus augimą Europoje, rizikos valdymo bendrovė „Coface“ prognozuoja ženklų bankrotų skaičiaus augimą antrąjį 2020 m. pusmetį ir 2021 m. pradžioje.

Vokietijai, mažiausiai pandemijos paveiktai šaliai, vis dar prognozuojamas 12 proc. nemokumo atvejų padidėjimas, lyginant rodiklius 2019 m. pabaigoje ir 2021 m. pabaigoje. Prancūzijai prognozuojamas 21 proc. nemokumo atvejų skaičiaus augimas, Ispanijai – 22 proc. O didžiausias bankrotų skaičiaus augimas prognozuojamas Nyderlanduose (36 proc.), Jungtinėje Karalystėje (37 proc.) ir Italijoje (37 proc.).

Nors nemokumo atvejų augimo prognozės apytikriai atitinka ekonomikos augimo prognozes, pastebimi ir kai kurie neatitikimai. Pavyzdžiui, Nyderlandai ir Vokietija turėtų būti mažiausiai ekonominių sunkumų paveiktos šalys, kurių BVP 2021 m. bus tik 2 proc. mažesnis, nei 2019 m. Prancūzijoje ir Ispanijoje padėtis turėtų būti blogesnė – šioms šalims prognozuojamas BVP tokiu pačiu laikotarpiu atitinkamai bus 3 proc. ir 4 proc. mažesnis. Tikėtina, kad Jungtinės Karalystės ir Italijos BVP atitinkamai mažės 5 proc. ir 6 proc.

Kai kuriais atvejais šiuos neatitikimus galima paaiškinti tuo, kad net laikinai nebuvo keičiamas bankroto bylų iškėlimo reglamentavimas (pvz., Nyderlanduose). Ekonomikos susitraukimo laikotarpiu bankrotų skaičius taip pat priklausys nuo šios procedūros sąnaudų, kurios pvz. yra mažesnės Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose.

Atsisiųsti šį pranešimą spaudai : Bankrotų augimą Europoje atideda pokyčiai teisiniame reguliavime (1,25 MB)

Susisiekti


Coface Baltics

A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas,
6 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
T: +370 5 2791727
F: +370 5 2791754
office-lithuania@coface.com

Viršus
  • Lithuanian
  • English