lit-LI
21/07/2014
Šalių rizikos ir ekonomikos apžvalgos

„Coface“: Vakarų Europos šalių rizikos įvertinimai gerėja

„Coface“: Vakarų Europos šalių rizikos įvertinimai gerėja

Šių metų pirmasis ketvirtis patvirtino spartėjantį pasaulio ekonomikos atsigavimą. Remiantis verslo rizikos valdymo bendrovės „Coface“ ekspertų prognozėmis, euro zona pamažu atsigauna po stiprios pakartotinės recesijos, o JAV demonstruoja dinamišką ir subalansuotą ekonominį augimą. Atsižvelgiant į tokius rodiklius, „Coface“ pagerino keleto Europos šalių rizikos įvertinimus. 

 

Šalių rizikos vertinimai rodo kompanijų finansinių įsipareigojimų nevykdymo vidutinį lygį nurodytoje šalyje, remiantis trumpalaikiais komerciniais pervedimais. Tai nesusiję su valstybių skolomis. Kad apibrėžtų šalies riziką, kompanija įvertina ekonominę, finansinę ir politinę šalies perspektyvą bendrai su įmonių mokėjimų ir verslo aplinkos vertinimu.

Įvertinimai yra nustatomi pagal septynių lygių skalę: A1, A2, A3, A4, B, C, D. Kiekvienam iš šių lygių dar gali būti priskiriama teigiama arba neigiama perspektyva.
Po pernai metų pasaulio ekonomikos 2,6 % augimo, šiais metais prognozuojama, kad jis sieks 3 %, o 2015 m. – 3,3 %. Remiantis šių, 2014 metų, prognozėmis, euro zona pasieks 1,1 % augimą, o JAV ekonomikos augimas išaugs iki 2,7 %.

Latvijoje atšaukta teigiama perspektyva

Ankstesnis Latvijos įvertinimas buvo B su teigiama perspektyva. Paskutinio Latvijos ekonominės rizikos vertinimo metu buvo atšaukta kategorijos teigiama perspektyva ir liko tik šalies rizikos įvertinimas B. Tokį „Coface“ specialistų sprendimą lėmė Latvijos priklausomybė nuo Rusijos dujų bei susidariusi geopolitinė įtampa dėl įvykių Ukrainoje, kuri gali neigiamai paveikti pasitikėjimą Rytų Europos šalimis apskritai.

 

„Coface“ pateiktą šalies rizikos įvertinimą iš naujo įvertina kas pusę metų. Šiuo metu buvo priimtas sprendimas, jog Latvijos ekonomikos perspektyvos išlieka teigiamos, taigi įvertinimas neturėtų būti pakeistas, tačiau vis gi dėl artimiausių kaimynų įtakos, t. y. Rusijos ir Ukrainos, atšaukta jo teigiama perspektyva. Atšaukta perspektyva rodo žemesnę kategoriją, bet vis tiek išlieka gana geras šalies įvertinimas. Toks sprendimas nereiškia, kad Latvijos ekonominę situaciją vertiname prasčiau – tai labiau laikinas apribojimas, siejamas su neigiama kaimyninių valstybių įtaka. Manome, kad artimiausiu metu sprendimas bus peržiūrėtas ir prognozės pagerės“, – teigia „Coface“ komercijos direktorius Lietuvai Mantvydas Štareika.  

 

Pasak M. Štareikos, Lietuvos, kuri  vis labiau stiprina savo energetikos išteklių nepriklausomybę nuo Rusijos ir kitų aplinkinių valstybių, ekonomikos perspektyvos traktuojamos geriau. Dėl šios priežasties Lietuvos reitingas nebuvo pakeistas ir vis dar išlieka pozityvus.

 

Vokietija, Austrija, Jungtinė Karalystė ir Ispanija: pagerėjimas pagrįstas didėjančiomis investicijomis

Vokietijai ir Austrijai prireikė penkerių metų grįžti į A1, mažiausios rizikos kategoriją, į kurią dar patenka JAV, Japonija bei Šveicarija. Vokietija patvirtino savo, kaip Europos ekonomikos variklio, vaidmenį puikiai subalansuotu augimu (2014 m. prognozė – 2 %, kai 2013 m. buvo tik 0,5 %). Vartojimas šioje šalyje, kuris pastaraisiais metais buvo vangus, atsigavo, vėl suaktyvėjo investavimas, todėl verslininkų  pasitikėjimas Vokietijos ekonomika yra didelis.

 

Austrijos bendrovės naudojasi žemomis kreditų kainomis ir Vokietijos, Amerikos bei Rytų Europos atsigavimu, taip pat turi užtikrintus grynųjų pinigų srautus. Išskyrus „Alpine Bau“ bankrotą 2013 m., bendrovių nemokumas šalyje keletą mėnesių mažėjo.

 

Jungtinės Karalystės rizikos įvertinimas buvo pakeltas nuo A3 su teigiama perspektyva iki A2.  Šių metų prognozuotas 2,7 % ekonomikos augimas Jungtinėje Karalystėje gali būti toks pat dinamiškas kaip ir JAV, ir  net viršyti Vokietijos augimą (2 %). Išaugusį vartojimą lėmė sumažėjęs nedarbas. Jungtinės Karalystės ekonomika dabar auga tolygiau, nes gausu įmonių investicijų – jos  bus pagrindinis ekonominės veiklos variklis 2014 ir 2015 metais. Anglijos centrinis bankas (Bank of England) ėmėsi priemonių, kad apribotų karštligišką nekilnojamojo turto rinką ir suteiktų mažoms bei vidutinėms įmonėms galimybę gauti kreditus. Britų pramonė demonstruoja atsinaujinimo požymius ir ypač išsiskiria dinamiškomis inovacijomis – tai rodo sėkmingas vaistų, automobilių, aeronautikos ir gynybos pramonės eksportas.

 

Ispanijai, kurią taip pat buvo stipriai paveikusi krizė, taip pat prognozuojamas teigiamas ekonomikos pokytis. Išanalizavus šios šalies ekonominę riziką, buvusiam įvertinimui B buvo suteikta teigiama perspektyva. Ispanijos ekonomika sparčiai atsigauna, šiais metais prognozuojamas 1,2 %, o 2015 m. – 1,7 % ekonomikos augimas. Eksporto progresą, kuris besivystančiose šalyse yra itin dinamiškas, skatina sumažėję darbo jėgos kaštai. Nepaisant privataus sektoriaus skolų, finansiniai Ispanijos įmonių įsiskolinimai mažėja. „Coface“ ekspertai pastebi žymų bendrovių finansinės situacijos pagerėjimą: jos atkūrė savo maržas (2013 m. buvo 45 %) ir grynųjų pinigų srautus (daugiau nei 100 %). Tačiau išlieka ir šalies ekonomikos silpnosios pusės, t. y. aukštas nedarbo lygis ir namų ūkių įsiskolinimai. Vis dėlto šalies vidaus paklausos augimo tendencijos ir geri eksporto rodikliai rodo neabejotinai teigiamą šalies ekonomikos vystymąsi.  

Atsisiųsti šį pranešimą spaudai : „Coface“: Vakarų Europos šalių rizikos įvertinimai gerėja (85,52 kB)

Susisiekti


Coface Baltics

A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas,
6 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
T: +370 5 2791727
F: +370 5 2791754
office-lithuania@coface.com

Viršus
  • Lithuanian
  • English