lit-LI
17/02/2015
Grupės naujienos

„Coface“ paskelbti 2014 m. rezultatai atitinka išsikeltus tikslus; bendrovė pasiūlė išmokėti dividendus po 0,48 euro už akciją

 „Coface“ paskelbti 2014 m. rezultatai atitinka išsikeltus tikslus; bendrovė pasiūlė išmokėti dividendus po 0,48 euro už akciją

 

  • Apyvarta, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą, padidėjo 1,6 %.
  • Aukštas klientų išlaikymo lygis (89,2 %), naujų sutarčių sudaryta 7 % daugiau.
  • Kombinuotasis koeficientas po perdraudimo pagerėjo iki 79,7 % (-2,8 procentinio punkto2).
  • Einamosios veiklos pelnas3 padidėjo 20,7 %4, o grynojo pelno grupės dalis išaugo 23,2 %5, lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą.
  • Vienai akcijai tenka 0,80 euro grynųjų pajamų, paskirstymo rodiklis siekia 60 %1 grynojo pelno.

Procentiniai skirtumai apskaičiuoti lyginant su 2013 m. gruodžio 31 d. rezultatais.

 

„Coface Group“ generalinis direktorius Žanas Markas Piliu (Jean-Marc Pillu) pasakė:

„Visų metų rezultatai pateisino mūsų lūkesčius, tad mums išties malonu juos paskelbti. Bendrovė „Coface“ šiais metais dar kartą pademonstravo, kad jos pelningumo didinimo modelis veikia gerai. Reikšmingai pagerinti rezultatus padėjo mūsų siūlomi naujoviški produktai, tinkamai parinkti platinimo kanalai, mūsų buvimas daugelio šalių rinkoje ir išmintingas rizikos valdymas.“.

 

Pagrindiniai skaičiai 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

pagr_1

 

1. Apyvarta

2014 m. „Coface“ fiksavo 1440,50 milijonų eurų konsoliduotą apyvartą, tai yra 1,6 % daugiau nei 2013 m.10 (stabilią lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą). Tai atitinka tikslus, apie kuriuos Grupė buvo pranešusi 2014 m. birželį, kai pateikė duomenis akcijų rinkai.

 

Apie dar 2013 m. prasidėjusią teigiamą komercinę dinamiką byloja 7 % naujų sutarčių prieaugis, lyginant su ankstesniais metais, ir solidus klientų išlaikymo rodiklis11, kuris siekė 89,2 % (lyginant su 86,8 % 2013 m.).

Šie geri rezultatai buvo pasiekti nepaisant konkurencinio spaudimo istorinėse kreditų draudimo rinkose, juos daugiausia lėmė stiprios „Coface“ pozicijos besivystančiose rinkose ir Šiaurės Amerikoje, tai yra regionuose, kurie turi daugiausiai įtakos Grupės plėtrai.

 

pagr_2

 

Per šiuos praėjusius metus „Coface“ vystė savo komercinę strategiją pagal tris pagrindines ašis, tai yra pristatė inovacijas, diegė įvairių platinimo kanalų modelį ir vykdė geografinę plėtrą.

„Coface“ papildė savo pasiūlymų paketą novatorišku mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtu produktu EasyLiner, kuris jau veikia 12 šalių, taip pat keturiomis naujomis paslaugomis: CofaMove (programėlė išmaniesiems telefonams), CofaServe (sprendimas, integruojantis „Coface“ paslaugas į kliento informacines sistemas), PolicyMaster ir CashMaster (dvi naujos paslaugos, supaprastinančios kasdienį sutarčių valdymą ir prieigą prie bankinio finansavimo).

 

Grupė taip pat išplėtė savo geografinę aprėptį. Bendrovė „Coface“ gavo tris naujas licencijas, leidžiančias jai tiesiogiai pardavinėti kreditų draudimo polisus Kolumbijoje (2014 m. sausis), Maroke (2014 m. gruodis) ir Izraelyje (2015 m. sausis). Buvo atidaryti du komercinio atstovavimo biurai Filipinuose ir Kazachstane, taip pat pasirašyta nauja partnerystės sutartis Serbijoje. „Coface“ taip pat sustiprino savo pozicijas Šiaurės Amerikoje, padidindama platinimo agentų skaičių (+50 %) JAV.

„Coface“ dabar siūlo kreditų draudimo paslaugas 98 pasaulio šalyse (tiesiogiai ir per partnerius).

 

2. Rezultatai

Kai 2011 m. „Coface“ ėmėsi keisti savo strateginę kryptį, svarbus vaidmuo buvo ir tebėra skiriamas Grupės rizikos valdymui. Šių ekonomiškai vangių metų gale „Coface“ fiksavo 50,4 % nuostolingumo koeficientą po perdraudimo, jis buvo 3,5 punkto mažesnis negu 2013 m.

 

Vidinės pridėtinės išlaidos per ataskaitinį laikotarpį išliko tame pačiame lygyje, o sąnaudų santykis buvo daugmaž stabilus (+0,6 punkto2) ir sudarė 29,3 %.

Grynasis kombinuotasis koeficientas, kaip ir buvo prognozuojama, sumažėjo 2,8 punkto iki 79,7 %.

 

Einamosios veiklos pelnas3-8 išaugo 20,7 % iki 206 milijonų eurų, o grynasis pelnas (grupės dalis)9 padidėjo 23,2 % iki 140 milijonų eurų, neįskaitant patikslintų straipsnių.

Atsižvelgiant į tai, kad grynasis pelnas vienai akcijai sudarė 0,80 euro, bus siūloma už 2014 m. išmokėti dividendus1 po 0,48 euro už akciją, taigi paskirstymo rodiklis būtų 60 %.

 

3. Finansinis tvirtumas

2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, bendras Grupės IFRS nuosavas kapitalas sudarė 1 724,2 mln. eurų. Nuosavo kapitalo pokytis daugiausia aiškintinas teigiamu grynuoju pelnu, kurį sudarė 125,9 mln. eurų ir kurį 227 mln. eurų sumažino 2014 m. 2 ketvirtyje paskirstyti akcijų priedai.

„Coface“ 1 ketvirtyje išleido subordinuotą 380 mln. eurų skolą – tai padėjo bendrovei sustiprinti savo reguliuojamąjį nuosavą kapitalą ir optimizuoti kapitalo struktūrą.

Turimo ekonominio kapitalo, kuris reikalingas dengti draudimo ir faktoringo riziką, rodiklis sudarė 144 %12, tai yra panašiai tiek pat kaip ir 2013 m.13.

 

2014 m. gruodį reitingų agentūros „Fitch“ ir „Moody’s“ patvirtino Grupei taikytinus IFS reitingus: atitinkamai AA- ir A2, stabili perspektyva.

 

4. Perspektyvos

2014 metais ekonominė aplinka, kaip ir buvo tikimasi, pagerėjo. Tačiau atsigavimas vyksta lėtai ir skausmingai, todėl pasaulyje dar išlieka daug rizikos židinių, apimančių ištisas sunkumų varginamas šalis, sektorius arba atskiras bendroves.

„Coface“ verslo modelis 2014 m. pademonstravo savo stiprumą šiame gerėjančiame, tačiau vis dar sudėtingame kontekste. Grupė tikisi, kad jis padės deramai priimti ir 2015 m. iššūkius:

-  Rizikos valdymas ir toliau remsis buvimo arti įmonių ir proaktyvaus sprendimų priėmimo principais.

-  Mūsų vykdoma produktų inovacijų ir platinimo per įvairius kanalus politika leis mums toliau plėsti klientų bazę ir, bendrąja prasme, kreditų draudimo rinką, sykiu padėdama apsaugoti mūsų portfelio pelningumą.

-  Padidėjusi Grupės geografinė aprėptis padės „Coface“ vystyti augimą pačiose dinamiškiausiose rinkose.

 

Šie elementai sudaro mūsų strategiją, kuri padės „Coface“ toliau žengti augimo ir pelningumo keliu.

 

 

1 Paskirstoma pagal straipsnį „issue, merger and transfer premiums“, dar turi būti patvirtinta visuotinio metinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyks 2015 m. gegužės 19 d.
2 Neskaičiuojant bendrovės būstinės perkėlimo išlaidų (8,3 mln. eurų) 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
3 Einamosios veiklos pelnas, įskaitant finansavimo kaštus ir neįskaitant patikslintų straipsnių.
4 Pokytis lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą. Einamosios veiklos pelnas, įskaitant finansavimo kaštus, buvo patikslintos atimant šiuos straipsnius: perkėlimo išlaidas (8,3 mln. eurų) ir kapitalo prieaugio pritraukimą (27,8 mln. eurų) 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, hibridinės skolos mokėtinąsias palūkanas (12,1 mln. eurų) 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
5 Pokytis lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą. Grynojo pelno grupės dalis buvo patikslinta atimant šiuos straipsnius: perkėlimo išlaidas (8,3 mln. eurų) ir kapitalo prieaugio pritraukimą (27,8 mln. eurų) 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, hibridinės skolos mokėtinąsias palūkanas (12,1 mln. eurų), su IPO susijusius kaštus (8,1 mln. eurų) ir su „Coface Re“ sukūrimu susijusius kaštus 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Šiems elementams yra pritaikytas 2013 m. normalizuotas mokesčio tarifas.

6  Kad pokytis būtų palyginamas, jis yra apskaičiuotas lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą. Apimties efektas yra susijęs su tuo, kad SBCE pavaldžioji bendrovė Brazilijoje per 2014 m. 3 ketvirtį nutraukė valstybės garantijų veiklą.
7  Kapitalo prieaugio pritraukimas iš finansinio portfelio 2013 m. po centralizuoto valdymo įvedimo (27,8 mln. eurų).
8  Einamosios veiklos pelnas, įskaitant finansavimo kaštus, buvo patikslintos atimant šiuos straipsnius: perkėlimo išlaidas (8,3 mln. eurų) ir kapitalo prieaugio pritraukimą (27,8 mln. eurų) 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, hibridinės skolos mokėtinąsias palūkanas (12,1 mln. eurų) 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
9  Grynojo pelno grupės dalis buvo patikslinta atimant šiuos straipsnius: perkėlimo išlaidas (8,3 mln. eurų) ir kapitalo prieaugio pritraukimą (27,8 mln. eurų) 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, hibridinės skolos mokėtinąsias palūkanas (12,1 mln. eurų), su IPO susijusius kaštus (8,1 mln. eurų) ir su „Coface Re“ sukūrimu susijusius kaštus 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Šiems elementams yra pritaikytas 2013 m. normalizuotas mokesčio tarifas.
10  Lyginant su atitinkamu laikotarpiu ir skaičiuojant pagal fiksuotą kursą.
11 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
12 Neaudituotas.
13 Įvertinus išleistą subordinuotą 380 mln. eurų skolą ir 227 mln. eurų paskirstytų specialiųjų dividendų.

Atsisiųsti šį pranešimą spaudai : „Coface“ paskelbti 2014 m. rezultatai atitinka išsikeltus tiksl... (371,03 kB)

Susisiekti


Coface Baltics

A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas,
6 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
T: +370 5 2791727
F: +370 5 2791754
office-lithuania@coface.com

Viršus
  • Lithuanian
  • English