lit-LI
26/05/2014
Šalių rizikos ir ekonomikos apžvalgos

„Coface“ sumažino Ukrainos verslo aplinkos įvertinimą iki D

Verslo rizikos valdymo bendrovė „Coface“ atnaujino šalių rizikos ir verslo aplinkos įvertinimų rodiklius. Verslo aplinka besivystančios ekonomikos šalyse išlieka įvairi: nemažos dalies šalių, įskaitant Ukrainą, vertinimas smuko. Išsivysčiusių šalių ekonomikos augimas atsispindi atnaujintame Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų šalies rizikos įvertinime, kurio rizika vertinama kaip žemiausia. Tačiau pagrindinėse besivystančios ekonomikos šalyse rizikos lygis padidėjo: Brazilijos, Rusijos, Turkijos ir Venesuelos rizikos įvertinimas sumažintas vienu lygiu arba jam buvo suteikta neigiama perspektyva.

Rusijoje geopolitinė įtampa dar labiau apsunkino jau susilpnėjusią ekonomiką, todėl šios šalies rizikos įvertinimui B buvo suteikta neigiama perspektyva. Ukrainos krizė, kaip ir padidėjęs kapitalo nutekėjimas, turės neigiamų pasekmių lėtėjančiam augimo tempui (2014 metais numatomas 1,0 %, palyginti su 1,3 % 2013 metais) ir mažėjančioms investicijoms.

Be bendros šalių rizikos įvertinimų peržiūros, „Coface“ atliko metinę verslo aplinkos įvertinimo apžvalgą. Ukrainos verslo klimato įvertinimas buvo sumažintas nuo C iki D, priskiriant šalį prie labai aukštos rizikos šalių grupės. Jau keletą metų ir šios šalies rizikos įvertinimas išlieka D lygio, laikomo pačiu žemiausiu. Pastaraisiais metais situacija Ukrainoje gerokai pablogėjo korupcijos kontrolės ir reguliavimo kokybės požiūriu. Aukštas politinio nestabilumo lygis stabdo bet kokių reformų įgyvendinimą.

Ukrainos ir Rusijos šalių rizikos bei verslo aplinkos įvertinimo blogėjimas rodo dabartinio konflikto tarp šių valstybių neigiamų padarinių ekonomikai ir verslui atsiradimo tikimybę. Natūralu, kad, eskaluojantis ir užsitęsus situacijai, blogųjų padarinių didėjimas vertinamas kaip vis labiau tikėtinas, todėl iš šalių atitraukiamos užsienio investicijos, dėl dramatiškai krintančių vartotojų bei verslo lūkesčių ir ateities neapibrėžtumo (ypač Ukrainoje) mažėja vidaus vartojimas. Visa tai, galiausiai, turės neigiamos įtakos vartotojų ir verslo finansavimui šiose šalyse, o tai kartu su atitraukiamomis užsienio investicijomis nulems mažėjančią paklausą vietinei valiutai, dėl ko labai tikėtinas tiek rublio, tiek ir grivinos tolesnis nuvertėjimas bei devalvacija. Tai, savo ruožtu, sumažins vietinių įmonių galimybes atsiskaityti su verslo partneriais kitose šalyse ne vietine valiuta.

„Nors didžioji dalis Lietuvos įmonių, dirbusių ar tebedirbančių su Ukrainos įmonėmis, verslo santykius grindė asmeniniais ryšiais arba ryšiais su didesniais ir kartu patikimais verslo subjektais, „Coface“ analitikai pastebi mokėjimų sutrikimų iš Ukrainos įmonių padažnėjimą per pastaruosius keletą mėnesių. Pirmieji sunkumų ženklai tradiciškai sietini su mažesnėmis įmonėmis, tačiau, užsitęsus ar pablogėjus dabartinei situacijai, neatmetame galimybės, kad mokėjimai sutriks ir tarp didesnių verslo subjektų, kurių verslo pasitraukimo iš Ukrainos galimybės yra labai ribotos, o kapitalas, sukauptas panašiems pasikeitimams rinkoje amortizuoti, ir šiuo metu realizuojamas, yra baigtinis“, – teigia „Coface“ Kredito rizikos valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Valskys.

Investicijų atitraukimas, stebimas nuo praėjusių metų pabaigos, ypač Rusijos rinkoje, labai didelis, o Ukrainos obligacijų rinka praktiškai sustojusi. Visi ženklai rodo investuotojų susidomėjimo šiomis rinkomis krizę. Pagrindinė priežastis – karo grėsmė, blogiausio scenarijaus atveju galinti nulemti visišką šių rinkų verslo aplinkos pasikeitimą. Kita realesnė priežastis – rinkų korekcija, sukurianti prielaidas investavimo perspektyvų neapibrėžtumui atsirasti.
Kitų šalių įvertinimas:

Jungtinių Valstijų rizikos įvertinimas buvo pakeistas iš A2 su neigiama perspektyva į A1, nes šalyje matomas dinamiškas ir subalansuotas ekonomikos augimas (2014 metais „Coface“ prognozuoja 2,7 % augimą). Kompanijų pelningumas vėl pasiekė iki krizės buvusį lygį su gana nedideliu įsiskolinimu. Dar vienas veiksnys, prisidėjęs prie pakartotinio Jungtinių Valstijų rizikos įvertinimo, buvo valstybės skolos lubų nustatymo krizė 2014-ųjų pradžioje.
Jungtinės Karalystės A3 rizikos įvertinimui po dvejų metų pertraukos buvo grąžinta teigiama perspektyva. Ekonomikos augimas (2014 metais numatomas 2,1 %), kurį iki šiol skatino vidaus vartojimas, palengvinus sąlygas gauti kreditą, šiais metais dar padidės išaugus investicijoms.

Brazilijoje, kurios rizikos įvertinimas buvo sumažintas nuo A3 su neigiama perspektyva iki A4, augimo galimybes labai paveikė mažėjantis vidaus vartojimas ir struktūrinės problemos: nepakankama infrastruktūra, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas ir biurokratiniai barjerai.

„Coface“ verslo aplinkos įvertinimas yra bendro šalies rizikos įvertinimo dalis ir skelbiama kartu su bendru vertinimu. Čia vertinamas kompanijų duomenų prieinamumas ir patikimumas, kreditorių teisių apsauga ir atsižvelgiama į institucinės aplinkos kokybę. Vertinimai, galintys turėti teigiamą arba neigiamą perspektyvas, turi septynių lygių skalę: A1, A2, A3, A4, B, C, D.

Atsisiųsti šį pranešimą spaudai : „Coface“ sumažino Ukrainos verslo aplinkos įvertinimą iki D (253,13 kB)

Susisiekti


Coface Baltics

A.Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas,
6 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
T: +370 5 2791727
F: +370 5 2791754
office-lithuania@coface.com

Viršus
  • Lithuanian
  • English