lit-LI
15/06/2018
Grupės naujienos

Darbuotojų kompetencijos ugdymas UAB Coface Baltics Services

Darbuotojų kompetencijos ugdymas UAB Coface Baltics Services

Uždaroji akcinė bendrovė „Coface Baltics Services“ įgyvendina projektą „Darbuotojų kompetencijos ugdymas UAB Coface Baltics Services“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0035 pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

 

Projekto pradžia: 2017-09-25

Projekto pabaiga: 2020-09-30

 

 

Projekte planuojama apmokyti 30 įmonės darbuotojų.

 

Projekto biudžetas: 122 732, 00 eur.

 

Projekto esmė ir tikslas:

Verslo rizikos ekspertė ir pasaulinė kreditų draudimo lyderė „Coface“ Lietuvoje veikia nuo 2005 m.. Pasaulinei (tame tarpe ir Lietuvos) ekonomikai susidūrus su paskutiniosios krizės pasekmėmis, jos teikiamos verslo rizikos vertinimo, apsaugos nuo neįvykdytų įsipareigojimų bei prekinio kredito draudimo paslaugos yra ypatingai aktualios siekiant apsaugoti mūsų šalies kompanijų verslo sandorių saugumą. Šie metai “Coface” Lietuvoje išskirtiniai – optimizuojamos Baltijos regione įmonės teikiamos paslaugos, ko pasėkoje Lietuvos “Coface” pradėjo tiesiogiai aptarnauti ne tik Lietuvos, bet ir Estijos bei Latvijos kompanijas. Šie pokyčiai reikalauja plėsti kompanijoje dirbančiųjų skaičių, investuoti į esamų bei naujų darbuotojų kompetencijas ir auginti specifinius įgūdžius, kurie įgalintų kompaniją išlikti rizikos vertinimo ekspertais, padedančiais regiono įmonėms priimti teisingus sprendimus kreditų priežiūros, draudimo apsaugos ir debitorinių įsiskolinimų klausimais. Personalo apmokymas ypač aktualus telemarketingo, pardavimų, klientų aptarnavimo, finansinės rizikos vertinimo, planavimo kompetencijų srityse. Dėl įmonės veiklos optimizavimo ir veiklos geografinės aprėpties pertvarkos, reikalingi mokymai, kurie prisidėtų prie strateginių procesų efektyvinimo kompetencijų stiprinimo.

 

 

Projekto veiklos:

Telemarketingo ir klientų aptarnavimo mokymai, Komunikacijos programa aptarnaujant klientą, Rizikos įvertinimas ir efektyvumo strategijos kūrimas, Finansinių procesų inovacijos. Bendradarbiavimas per finansinius rodiklius su klientais, įmonės strateginių procesų rezultatyvumo mokymai.

 

Projekto vadovė Inga Iakovleva

Viršus
  • Lithuanian
  • English