lit-LI
07/03/2022
Ekonomikos publikacijos

Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą visame pasaulyje sukels stagfliaciją

Coface Focus: Economic consequences of the Russia-Ukraine conflict: Stagflation ahead. Image of a brick wall with a blue and yellow overlay to match the national flag of Ukraine

Rusijos ekonomikos laukia gilus nuosmukis

2022 m. Rusijos ekonomika patirs didelių sunkumų ir pateks į gilią recesiją. Atnaujinta „Coface" BVP prognozė 2022 m. yra –7,5 proc. po praėjusiais metais pasiekto atsigavimo. Dėl to šalies rizikos vertinimas sumažintas nuo B (gana aukšto) iki D (labai aukšto).

Sankcijos, kurias viena po kitos pradėjo taikyti JAV, ES šalys ir kitos pasaulio valstybės, visų pirma nukreiptos į pagrindinius Rusijos bankus, Rusijos centrinį banką, Rusijos valstybės skolą, pasirinktus Rusijos valstybės pareigūnus ir oligarchus bei aukštųjų technologijų komponentų eksporto į Rusiją kontrolę. Šios priemonės daro didelį spaudimą Rusijos rublio kursui, kuris jau smarkiai smuko, o tai paskatins vartotojų kainų infliacijos augimą.

Ruošdamasi invazijai į Ukrainą, Rusija sukūrė palyginti tvirtą finansinę sistemą: nedidelė valstybės užsienio skola, nuolatinis einamosios sąskaitos perteklius ir didelės užsienio valiutos atsargos (apie 640 mlrd. JAV dolerių). Tačiau Vakarų šalių depozitoriumai šias atsargas įšaldė, o tai neleidžia Rusijos centriniam bankui jų panaudoti ir mažina Rusijos galimybes imtis atsakomųjų priemonių.

Rusijos ekonomika pelnosi iš didesnių žaliavų ir ypač eksportuojamų energijos išteklių kainų. Tačiau ES šalys paskelbė ketinančios riboti importą iš Rusijos. Pramonės sektoriuje apribota galimybė įsigyti Vakarų šalyse pagamintų puslaidininkių, kompiuterių, telekomunikacijų, automatikos ir informacijos apsaugos įrangos – tai neigiamai paveiks Rusijos išgaunamosios pramonės ir gamybos sektorius.  

Didžiausias pavojus kyla Europos ekonomikai

Dėl priklausomybės nuo Rusijos naftos ir gamtinių dujų iš visų pasaulio regionų nuo karo pasekmių labiausiai nukentės Europa. Pakeisti visą Rusijos gamtinių dujų tiekimą Europai artimiausiu laikotarpiu praktiškai neįmanoma, o dabartinis naftos ir dujų kainų lygis turės didelį poveikį infliacijai. Šiuo metu, kai „Brent" barelio kaina viršija 125 JAV dolerius, o gamtinių dujų ateities sandorių kainos gali viršyti 150 EUR/Mwh, „Coface“ vertinimu, 2022 m. infliacija papildomai augs bent 1,5 p. p. Tai sumažins namų ūkių vartojimą, prislopins verslo investicijas ir mažins eksportą – šių veiksnių kombinacija gali vienu p. p. sumažinti ES šalių BVP augimą.

Vokietijai, Italijai ir kai kurioms Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalims esant labiau priklausomoms nuo Rusijos gamtinių dujų, pastebimas bendrasis tarpusavio prekybos sulėtėjimas euro zonos šalyse. Be to, „Coface“ vertinimu, visiškai nutraukus Rusijos gamtinių dujų srautus į Europą, 2022 m. išlaidos gali didėti iki 4 procentinių punktų, o tai reikštų, kad metinis BVP augimas priartėtų prie nulio. Vis dėlto labiau tikėtina, kad ES BVP augimas šiemet bus neigiamas.

 Nė vienas regionas nebus apsaugotas nuo importuojamos infliacijos ir pasaulinės prekybos sutrikimų

Likusioje pasaulio dalyje ekonominiai padariniai bus juntami daugiausia dėl žaliavų kainų kilimo, kuris dar labiau didins infliaciją. Tokiais atvejais įprasta, kad kylant žaliavų kainoms ypač nukenčia energijos ir maisto produktų importuotojai. Kariniam konfliktui toliau aštrėjant, tikėtini dideli tiekimo sutrikimai, o sumažėjusi paklausa Europoje neigiamai veiks visą pasaulinę prekybą.

Azijos ir Ramiojo vandenyno regione poveikis bus juntamas beveik iš karto, tai nulems didesnės importo, ypač energijos kainos, nes daugelis šio regiono šalių yra energijos importuotojos – pirmiausia Kinija, Japonija, Indija, Pietų Korėja, Taivanas ir Tailandas.

Kadangi Šiaurės Amerikos prekybos ir finansiniai ryšiai su Rusija bei Ukraina yra gana riboti, karinio konflikto poveikis daugiausia bus jaučiamas augant kainoms ir lėtėjant Europos ekonomikos augimui. Nepaisant lėtesnio ekonomikos augimo ir didesnės infliacijos perspektyvos, nesitikima, kad vykstantys geopolitiniai įvykiai šiuo metu pakenktų Šiaurės Amerikos pinigų politikai.

Mini-Panorama-150x215px
Atsisiųsti šią publikaciją : Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą visame pasaulyje sukels stagf... (3,45 MB)
Viršus
  • Lithuanian
  • English