lit-LI

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

SĄLYGOS
Svetainę administruoja „Coface“ grupė. Šiame pranešime apibrėžiamos prieigos prie „Coface“ grupės svetainės (toliau vadinama „svetaine“) ir naudojimosi ja sąlygos. Prašome atidžiai perskaityti sąlygas prieš pradedant naudotis svetaine. Naudodamiesi svetaine, išreiškiate sutikimą su šiomis sąlygomis. Jeigu nenorite būti susaistyti šių sąlygų, naudotis svetaine negalite.
 
TURINYS
„Coface“ įmonių grupės Lietuvoje ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų, jog šioje svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli ir išsami, o taip pat nebūtų klaidinanti. Vis dėlto garantuoti šios informacijos tikslumo negalime. „Coface“ pasilieka teisę atnaujinti arba taisyti svetainėje pateiktą informaciją, tobulinti ir (arba) keisti svetainėje nurodytus produktus ir (arba) programas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
Imsimės visų pagrįstų priemonių, kad būtų įdiegtos pakankamos techninės priemonės, kuriomis užkertamas kelias plisti virusams ir kitoms kenkėjiškoms programoms. Vis dėlto, atsižvelgdami į interneto struktūrą ir jo plėtros spartą, negalime garantuoti, kad svetainėje tikrai nėra virusų arba kitų elementų, kurie pasižymi teršiančiomis arba naikinančiomis savybėmis. Prieš jungdamiesi prie interneto, turėtumėte nuolat pasidaryti duomenų atsarginę kopiją, be to, įdiegti tinkamą antivirusinę programą. „Coface“ ar bet kuri kita „Coface“ grupės įmonė NEPRISIIMS JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINIUS AR TIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KURIE KILO DĖL NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE. BE TO, NEPRISIIMSIME ATSAKOMYBĖS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL TECHNINIŲ PROBLEMŲ, ĮSKAITANT SVETAINĖS NEPASIEKIAMUMĄ, TAIP PAT ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, JOS VEIKIMO KLAIDAS.
 
NAUDOJIMASIS SVETAINE
Jūs sutinkate naudotis šia svetaine teisėtiems tikslams ir tokiu būdu, kad nedarytumėte įtakos trečiųjų asmenų teisėms bei neribotumėte jų naudojimosi šia svetaine ir jos valdymo. Jūs įsipareigojate nekelti į svetainę informacijos arba kito turinio, kuris yra arba gali būti netikslus, šmeižiantis, įžeidžiantis arba pažeidžiantis mūsų teises, arba kenkiantis programinei įrangai arba svetainės veikimui.
 
TEISĖS
Šioje svetainėje esantiems elementams (įskaitant informaciją, tekstą, vaizdus, garsus, logotipus ir apskritai bet kokius duomenis, tačiau jais neapsiribojant, kurie toliau vadinami elementais,) ir pačiai svetainei taikomi intelektinės nuosavybės ir duomenų apsaugos teisės aktai.  
Atskirus elementus galite atsisiųsti tik vidaus naudojimui, su sąlyga, kad laikysitės visų taikytinų nuorodų dėl autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių turėtojų, o taip pat tokių nuorodų netaisysite ir nekeisite. Neturint mūsų aiškaus išankstinio sutikimo, draudžiama daryti elementų ištraukas, panaudoti juos pakartotinai, atgaminti arba keisti visa apimtimi arba iš dalies viešuose pareiškimuose arba kitais komerciniais tikslais. Jeigu tokio sutikimo nebuvo prašoma arba jis nebuvo duotas, pasiliekame teisę imtis visų mums prieinamų ir teisėtų gynimo priemonių. Jūs prisiimate visą atsakomybę už naudojimąsi šioje svetainėje esančiais elementais ir pripažįstate visas su trečiaisiais asmenimis susijusias teises. 
 
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
Šioje svetainėje esantys prekių ženklai ir logotipai yra vertinga „Coface“ grupės įmonių ir trečiųjų asmenų nuosavybė. Neturint „Coface“ grupės įmonių arba trečiojo asmens, kuriam priklauso intelektinė nuosavybė, išankstinio aiškaus sutikimo, naudoti šiuos prekių ženklus ir logotipus griežtai draudžiama.
 
SAITAI
Hiperteksto saito su šia svetaine sukūrimas arba svetainės elementų pakartotinis naudojimas visa apimtimi arba iš dalies, pavyzdžiui kadravimas, galimas tik turint mūsų išankstinį aiškų sutikimą, kurį savo nuožiūra galime atšaukti bet kuriuo metu. Pasiliekame teisę reikalauti pašalinti nesankcionuotus saitus su šia svetaine. „Coface“ pateikti saitai į kitas svetaines teikiami tik informavimo tikslais ir nevertinami kaip „Coface“ rekomendacija dėl tose svetainėse siūlomų produktų arba paslaugų. Tokiais saitais galite naudotis savo rizika, o „Coface“ neprisiims jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį ar naudojimą, arba jose pateiktą informaciją.
 
BENDRASIS SUSITARIMAS
Pasiliekame teisę keisti šias sąlygas bet kuriuo metu. Jeigu Jūs naudositės svetaine po to, kai buvo paskelbtos pakeistos sąlygos, bus laikoma, kad Jūs be išlygų sutikote su pakeistomis sąlygomis.
 
TAIKYTINA TEISĖ
PRANEŠIMAS DĖL PRIVATUMO APSAUGOS
Šios svetainės naudotojai ir lankytojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų. Mūsų serveryje automatiškai registruojami visų svetainės naudotojų ir lankytojų domenai ir elektroninio pašto adresai (kai įmanoma). Naudodamiesi slapukais įspėjame naudotojus apie juos galinčias domintis naujas sritis, o taip pat renkame informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine. Tai suteikia mums galimybę geriau aptarnauti naudotojus ir užkerta kelią piktnaudžiavimui mūsų nemokamais arba bandomaisiais pasiūlymais.
 
Google Analytics
„Google Analytics“ yra „Google“ analitinė priemonė, kuri padeda svetainių ir programėlių savininkams suprasti, kaip lankytojai naudojasi jų funkcijomis. Joje gali būti naudojamas slapukų komplektas, kuriuo renkama informacija ir ruošiamos naudojimosi svetaine statistinės ataskaitos „Google“ neatskleidžiant atskirų lankytojų tapatybės.
Galiojimas baigiasi:
  • o __utma – po 2 metų nuo nustatymo / atnaujinimo
  • o __utmb – po 30 minučių nuo nustatymo / atnaujinimo
  • o __utmc – išėjus iš svetainės
  • o __utmz –po  6 mėnesių nuo nustatymo / atnaujinimo
Kalba
Slapukas, kuris naudojamas lankytojo pasirinktai kalbai išsaugoti. (Galioja: 1 metus nuo nustatymo / atnaujinimo.) 
AddThis
 „Coface“ įtraukia „AddThis“ teikiamus saitus. „AddThis“ nustatyti slapukai naudojami išsaugoti Jūsų prioritetus, susijusius su „AddThis“ paslauga, ir rinkti informaciją apie saitus, kuriais pasidalijote socialiniuose tinkluose.
Slapukų kontrolė
Šie slapukai yra naudojami išsaugoti naudotojų sutikimą dėl „Coface“ naudojamų slapukų. Jais taip pat užtikrinama, kad davus sutikimą, pranešimas nebebus rodomas, o naudotojui leidžiama pamatyti, ar jis anksčiau yra išreiškęs sutikimą, ar ne. Mes renkame su mumis el. paštu bendraujančių žmonių el. pašto adresus, o taip pat fiksuojame kitą informaciją, kurią naudotojai pateikia savanoriškai, arba kuri gaunama kitu būdu. Mūsų surinkti duomenys naudojami svetainės turiniui gerinti ir suteikti naudotojams ir (arba) prenumeratoriams informacijos apie svetainės atnaujinimus. Šie duomenys nėra atskleidžiami kitoms organizacijoms komerciniais tikslais ir yra neprieinami tretiesiems asmenims. Kartkartėmis galime pasinaudoti minėtaisiais duomenimis kitais tikslais, kurie anksčiau nebuvo nurodyti mūsų pranešime dėl konfidencialumo. Jeigu mūsų informacijos rinkimo ir tvarkymo metodai kuriuo nors metu ateityje pasikeistų, paskelbsime apie šiuos politikos pakeitimus savo svetainėje. Išsami informacija apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis, skelbiama mūsų svetainėje, ir turėtumėte ją periodiškai tikrinti.
 
Jeigu Jums atrodo, kad šioje svetainėje nesilaikoma nurodytos politikos dėl informacijos rinkimo ir tvarkymo, galite susisiekti su mumis pirmiau nurodytu adresu arba šiuo el. paštu: office-lithuania@coface.com
Viršus
  • Lithuanian
  • English